תנאי שימוש

תנאי שימוש

 

 1. כללי

1.1 אתר האינטרנט בירד שופ, UME (להלן: "האתר") משמש כחנות מקוונת לרכישת מוצרים שונים על ידי ציבור הגולשים בישראל באמצעות רשת האינטרנט.

1.2 בעלת האתר הנה חברת יוניברסל מובליטי אלקטריק 2015 בע"מ (UME)
 ח.פ 515355923 פליקס זנדמן 1 חולון (להלן: "החברה" )

1.3 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי משתמש ו/או מבצע פעולה באתר (להלן: "הלקוח") ועל כל הזמנה שתתבצע על ידי הלקוח באמצעות האתר. לפיכך, הלקוח מתבקש לקרוא בעיון מסמך זה ולהתחייב לתנאיו.

1.4 כל פעולה באתר לרבות רכישת מוצרים המוצעים למכירה באתר, מהווה הסכמה של הלקוח לקבל על עצמו הוראות תקנון זה ולפעול לפיהן.

1.5 התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס לבני שני המינים.

1.6 הלקוח מצהיר כי קרא תקנון זה והוא מוסכם עליו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות מצד החברה ו/או מי מטעמה על פי תקנון זה. מודגש כי עצם ביצוע פעולה באתר מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והסכים להן.

1.7 החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או כל פעולה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו.

1.8 החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או החברה בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.

1.9 ייתכן שוני בחוויית השימוש באתר מותאם לטאבלט ו/או טלפון ניידים (mobile) לבין שימוש באתר במחשבים נייחים ו/או ניידים.

1.10 לפרטים נוספים ניתן לפנות ל 3605*  בימים א'-ה' 10:00-20:00 ו' 09:00-15:00 או באמצעות הדואר האלקטרוני service@birdisrael.co.il

1.11מובהר כי בירד שופ, UME רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

 1. השימוש באתר

אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות, באפליקציות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.

 1. הזמנה באתר

3.1 כל המחירים, המוצרים, המבצעים, ההנחות והקופונים המופיעים באתר תקפים להזמנה באתר בלבד, ולא תהיה ללקוח כל טענה בגין סתירה או אי-התאמה בין המחירים או המוצרים או המלאי המוצעים באתר לבין המחירים או המוצרים או המלאי המוצעים בחנויות או אצל המשווקים המורשים.

3.2 האתר מציג מגוון רחב של פריטים הנמצאים ככלל במלאי והחברה עושה כל מאמץ לשמור על המלאי הקיים.

3.3 התמונות להמחשה בלבד.

3.3 בירד שופ, UME שומרת לעצמה את הזכות להגביל חלק מהמוצרים לאיסוף עצמי מהחנות בלבד.

3.4 בירד שופ, UME שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות יחידות המוצר ואת מגוון המוצרים לרכישה בכל הזמנה באתר.

3.5 התשלום באתר ייעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד. כרטיסי האשראי המכובדים באתר הינם: ויזה, ישראכרט, אמריקן אקספרס ודיינרס.

3.6 בעת ביצוע הזמנה באתר, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה על ידי חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. ככל שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי החברה וישלח ללקוח אישור בדואר האלקטרוני על ביצוע הפעולה. מובהר ומודגש כי רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי החברה. כל עוד לא התקבל אישור מחברת האשראי, ולא נשלח אישור כאמור, לא יהיה כל תוקף לפעולת ההזמנה על-ידי הלקוח.

3.7 היה ההזמנה לא אושרה על-ידי חברת האשראי, תישלח ללקוח הודעה מתאימה וההזמנה תיחשב כבטלה והחברה לא תישא בכל אחריות לביטול ההזמנה ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין ביטול ההזמנה כאמור.

 1. הסכמה לקבלת פרסומת

ככל שהלקוח אישר קבלת מידע, עדכונים וכל דבר פרסומת כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 באמצעות הדואר האלקטרוני, הלקוח יהיה רשאי לחזור בו מהסכמתו זו בכל עת ולהודיע לחברה על סירובו לקבל דברי פרסומת בהתאם להנחיות בדבר הפרסומת שנשלח אליו.

 1. אספקה

5.1 הלקוח יהיה רשאי לבחור באפשרות של איסוף עצמי מחנות הדגל של בירד שופ בכתובת דיזנגוף 291 תל אביב או משלוח לבית לקוח עד 3 ימי עסקים.
מובהר כי לא ניתן לשנות את אופן האספקה לאחר ביצוע ההזמנה.

5.2 החברה ו/או הספק הלוגיסטי ידאג לאספקת המוצרים שנרכשו על ידי הלקוח באתר לכתובת בישראל.

5.3 זמן האספקה יחל מרגע אישור קבלת ההזמנה, ובשעות הפעילות ולא כוללות זמן טיפול בבקשה כ- 3 ימי עסקים.

5.4 בירד שופ, UME לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם בלקוח/בספק, לרבות עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הלקוח בשעות התיאום.

5.5 בירד שופ, UME  איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג

5.6 החברה תהיה רשאית לסרב לספק מוצרים באמצעות משלוח גם לכתובת שבתחום אזורי המשלוח כאשר האזור מוגבל גישה מבחינה ביטחונית ו/או מבחינה טכנית ו/או נדרשות פעולות מיוחדות לצורך אספקת המשלוח לאותו אזור ו/או נשקפת לשליח סכנה כלשהיא ו/או מכל סיבה אחרת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

5.7 בעת אספקת המוצר בין באמצעות איסוף עצמי ובין באמצעות משלוח, רשאית בירד שופ, UME ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצרים ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצרים.

 1. ביטול הזמנה

6.1 בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ואין באמור בסעיף שלהלן לגרוע ממנו.

6.2 דמי הביטול הקבועים בחוק זה הינם בשיעור שאינו עולה על 5% ממחיר המוצר או בסך של 100 ש”ח

6.3 ניתן לבטל הזמנת קנייתו של מוצר מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל או ממועד קבלת אישור ההזמנה – לפי המאוחר.

6.4 זכות הביטול אינה תקפה, בין היתר, כאשר המוצר יוצר הוזמן מהיצרן במיוחד בעבור הלקוח.

6.5 בבקשה לבצע ביטול הזמנה יש לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 3605* או בדואר אלקטרוני service@birdshop.co.il

6.6 דמי הביטול הקבועים בחוק זה הינם בשיעור שאינו עולה על 5% ממחיר המוצר או בסך של 100 ש”ח.

6.7 באחריות הלקוח להחזיר את המוצר אל משרדי החברה או יישא בהוצאות השילוח עבור החזרתו.

6.8  במידה וקיימת תקלה טכנית במוצר יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות 3605 *

6.9 מובהר כי ביטול הזמנה כאמור יעשה כנגד הצגת חשבונית קנייה או פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה.

 1. מדיניות פרטיות

7.1 הלקוח מצהיר ומסכים לכך כי מסירת פרטיו האישיים בטופס ההזמנה נעשית על-פי רצונו ובהסכמתו ומילוי הפרטים מעיד על הסכמתו למסירתם.

7.2 בירד שופ, UME לא תעביר לצדדים שלישיים, שאינם חברות קשורות של החברה או גופים הפועלים מטעמה, את פרטיו האישיים ואת המידע שנאסף על פעילות הלקוח באתר אלא במקרים שלהלן:

7.2.1 במקרה שיפר את תנאי השימוש באתר, או אם יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.

7.2.2 טענות, מחלקות, תביעות, או הליכים משפטיים, ככל שיתעוררו, בין הלקוח לחברה.

7.2.3 בירד שופ, UME תהא רשאית למסור את פרטי הלקוח לחברת האשראי הנדרשת לאשר את ביצוע עסקת ההזמנה כאמור.

 1. אחריות

8.1 בכפוף לתנאי האחריות המוגבלת של " Bird Israel "

המוצר מיוצר ומופץ ע"י Bird Rides, Inc. ("Bird")

הממוקמת בכתובת:

406 Broadway Avenue #369, Santa Monica, California 90401, USA.

היבואן הרשמי הינו יוניברסל מוביליטי אלקטריק (2015 (בע"מ ח.פ 515355923

כתובת: רח׳ פליקס זנדמן 1 חולון 5881205 .3605*

8.2 תקופת האחריות מוגבלת

אחריות מוגבלת זו מכסה את כל הפגמים בחומר, או בתהליך ייצור המוצר, שנובעים משימוש רגיל במוצר לתקופה של שנה אחת.
במקרה של פגם הנכלל במסגרת אחריות מוגבלת זו, בירד תתקן או תחליף את המוצר בהתאם לתנאי
אחריות מוגבלת זו. תקופת האחריות המוגבלת תחל ביום רכישת המוצר מבירד או ממשווק מורשה או מפיץ של בירד.

8.3 תהליך מימוש אחריות מוגבלת

במידה שגיליתם מה שמסתמן כפגם במוצר שלכם, אנא צרו קשר עם בירד שופ באמצעות האפליקציה או במייל service@birdshop.co.il .אנשי התמיכה של בירד עומדים לשירותכם לטובת אבחון ותיקון התקלה, או כל בעיה בשימוש במוצר. במידה ולא ניתן לתקן את התקלה, תהיו זכאים להחלפת המוצר במסגרת האחריות המוגבלת.
לצורך רישום המוצר לשירות האחריות המוגבלת, יהיה עליכם לספק לבירד :

 1. הוכחת קנייה מבירד שופ או משווק מורשה.
 2. המספר הסידורי של הכלי.

לאחר אימות הזכאות שלכם, יהיה עליכם למסור את שמכם, כתובת הדואר אלקטרוני שלכם, כתובת וטלפון ליצירת קשר. כל זאת, על מנת לקבל מספר אישור להחזרת החומרים.
בירד צריכה לקבל את המוצר הפגום בתוך שלושים (30) יום מהנפקת מספר האישור ללקוח. בירד עשויה להפנות אותך לצד ג' לטובת ביצוע התיקון במסגרת האחריות.

8.4 זכאות לאחריות מוגבלת

8.4.1 הדרישה לקבלת שירות חייבת להתקבל במהלך תקופת האחריות המוגבלת כפי שהוגדרה בסעיף 1. כמו כן, בירד צריכה לקבל את המוצר לפי התהליך המפורט בסעיף 2.

8.4.2 המוצר נרכש מבירד שופ או ממשווק מורשה מטעמה למוצר.

8.4.3 עליכם להציג את חשבונית הקנייה המקורית ואת תעודת האחריות המוגבלת.
עליכם להעביר מסמכים אלו לבירד שופ לשם בירור זכאותכם לאחריות מוגבלת.

8.4.4 אחריות מוגבלת זו מתארת את השירות הזמין עבורכם במקרה שהמוצר שלכם זקוק לתיקון במסגרת אחריות.

8.5 .תיקונים שאינם מכוסים במסגרת אחריות

אחריות מוגבלת זו מתארת את השירות הזמין עבורכם במקרה שהמוצר שלכם זקוק לתיקון במסגרת אחריות. אחריות מוגבלת זו אינה מכסה נזק למוצר:

8.5.1 הנגרם כתוצאה משימוש לרעה, רשלנות/הזנחה או שימוש מסחרי.

8.5.2 הנגרם משימוש הסותר את המדריך למשתמש ומסמכים אחרים. שימוש בניגוד להנחיות המשקל והגיל המותרים לרכיבה. שימוש במדרגות, קירות, מדרכות או כל ספורט אתגרי או ראווה וכיו״ב.

8.5.3 הנגרם מתאונה, התנגשות, רכיבה על מכשולים, תחרות, שריפה, הצפה, התזת מים בלחץ, הקפאה, רעידת אדמה, השמטה, חימצון, חשיפה לחומרים כימיים.

8.5.4 כתוצאה מתיקון שאינו מורשה על ידי בירד שופ.

8.5.5 כתוצאה מאריזה או תקלות לא ראויות במהלך המשלוח לנותן השירות.

8.5.6  האחריות אינה מכסה נזק קוסמטי, כולל שריטות, שקעים וכיסויים שעוצבו במטרה להתכלות עם הזמן, אלא אם הנזק נגרם כתוצאה מפגמים בחומרי גלם או בלאי רגיל.

8.5.7 כתוצאה משימוש במוצר שבוצעו בו התאמות או שינויים, או שהורכבו בו רכיבים או אביזרים של צד ג׳, שאינם נמכרים על ידי בירד שופ.

8.5.8 נזק שאינו נובע מתכנון המוצר, מהטכנולוגיה, הייצור או האיכות של בירד שופ.

8.6 הגבלת אחריות

בירד שופ אינה מתחייבת ואינה מתירה לאיש לקחת על עצמו כל התחייבות או אחריות אחרת בקשר למוצר,

לחלקיו, אביזריו, תיקון השירות או אחריות מוגבלת זו.

בירד שופ אינה אחראית למקרה של היעדר יכולת לעשיית שימוש בכלי, חלקיו, אביזריו או לכל אי נוחות או אובדן אחר או נזק העלול להיגרם מפגמים או ליקויים במוצר, חלקיו, אביזריו, מתן השירות או לכל נזק מקרי, תוצאתי הנגרם ללקוח כתוצאה מפגם או ליקוי במוצר, חלקיו, אביזריו או תיקונו.
אחריות מוגבלת זו הינה האחריות היחידה למוצר, לחלקיו, אביזריו ותיקונו.
ככל שעל-פי הדין על בירד להעניק למוצר אחריות מעבר לקבוע בכתב אחריות זה, תינתן על-ידי בירד האחריות בהתאם לקבוע בדין, אך לא מעבר לכך.
האחריות שתינתן על-פי כתב אחריות זה מוגבלת אך ורק לתיקון או החלפה של כל מוצר פגום, כפי שנקבע ומוגדר על ידי בירד. אחריות זו לא תחול על נזקים עקיפים ו/או תוצאתיים מכל סוג שהוא.

 1. קניין רוחני וזכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות כל תוכן הכלול בו הינן של בירד שופ ישראל, UME בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, באמצעות צד שלישי, או בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוני, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה וכיוצא בזה, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של בירד ישראל, UME או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שניתנה). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי בירד שופ ישראל, UME.

 1. דין וסמכות שיפוט

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וכל תובענה בעניין תקנון זה ותנאי השימוש תישמע אך ורק בבתי המשפט בישראל.