קורקינט לילדים שחור Birdie Glow

Bird

בבירד אנחנו מאמינים שתחבורה יכולה לייצר שמחה ואושר. 
מגוון הכלים שלנו מייצגים ערכי קיימות, תוך עיצוב מוקפד הפרטים חשובים.
הבירד לא רק מניע אותך אלא מניע את כולנו קדימה.